POLIRÍTMIA

Aquests dies s’ha fet viral un vídeo d’un grup de xics realitzant un exercici de percussió. Concretament colpejant amb baquetes unes banquetes de fusta.

 

Es tracta d’una polirítmia realitzada per 8 persones. La dificultat es pot observar amb una simple ullada, però l’aplicació d’aquest exercici a les aules de música, adaptant el nivell als més menuts és una forma de treballar el ritme d’una forma lúdica i motivadora.

Però què és una polirítmia?

Una de els definicions podria ser: La polirítmia és un efecte i una tècnica de composició i d’execució musicals consistents a fer coincidir en el temps diversos ritmes diferents.

L’experiència que he tingut amb l’aplicació d’aquest tipus d’exercicis a l’aula sempre ha sigut molt positiva.

També hi ha gent que porta les polirítmies més enllà, com és el cas del següent vídeo, en el qual podem vore que, a banda de realitzar diferents ritmes en les distintes parts del cos, també s’inclou un instrument que permet realitzar diferents sons, i poder extraure’n d’aquesta manera melodies.

 

Ara et toca a tu, t’atreveixes amb alguna polirítmia?